Art.1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a sălii de laser tag “Laser Flash” din Municipiul Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 146 (denumit în continuare Laser Flash), cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea facilităților de agrement , dar și a jocului de laser tag, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.2 Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru personal, precum şi pentru orice alte persoane fizice şi juridice care vizitează Laser Flash.

Art.3 În cadrul Laser Flash se vor putea desfăşura activităţi culturale, sportive, de agrement, precum și alte activități de interes public.

Art.4 Laser Flash își propune:

 1. asigurarea unei zone de agrement, relaxare și posibilități de petrecere a timpului liber pentru toți cei care aleg Laser Flash;

 2. crearea unor jocuri dinamice, pline de suspans și interacțiune. Jocurile sunt de mai multe tipuri, atât individuale cât și colective;

 3. pentru cei avansați ne propunem să dezvoltăm jocuri mult mai complexe, chiar simulări de luptă, jocuri bazate pe roluri (misiuni în care fiecare are un obiectiv clar) sau competiții sportive de strategie aplicată.

Art.5 Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice jocului de laser tag se face de către angajații Laser Flash, iar desfășurarea evenimentelor în parteneriat cu organizatorii.

Art.6 Toate activităţile desfăşurate în sălile Laser Flash vor fi coordonate şi supravegheate de către angajații sălii în vederea respectării legislației în vigoare și a prezentului regulament.

Art.7 Laser Flash cuprinde două tipuri de săli, după cum urmează:

Cafenea cu acces liber în zilele când nu sunt evenimente și Sală de socializare pe bază de rezervare când se organizează diverse evenimente si dispune de:

  • zonă de cafea (avem specialități de cafea, iar cafeaua este special prăjită pentru noi de către Meron);

  • zonă de luat masa atât pentru copii cât și pentru adulți;

  • zonă de activități pentru copii;

  • suprafață de 100 mp.

 1. Sală de laser tag de 500 mp:

 • traseu cu obstacole creat de către specialiști în domeniul luptelor antitero;

 • labirint de 120 mp;

 • cele mai noi arme de laser tag;

 • parcări.

Art.8 Laser Flash va fi deschis zilnic între orele 10:00 – 21.00, iar în cazul în care este necesară prelungirea programului, se poate discuta.

Art.9 Programul de rezervări online este controlat și administrat de Laser Flash și este disponibil în următorul interval orar:

L-V între orele 10:00 și 21:00

L-J între orele 10:00 și 17:00 Happy Hour

V-S-D programul de rezervări este de 3 ore pentru diverse evenimente, așadar la momentul rezervării trebuie bifate 3 ore (de exemplu: de la 10:00 la 13:00, de la 14:00 la 17:00, de la 18:00 la 21:00)

Pentru Private Party este necesară contactarea telefonică a personalului Laser Flash

Art.10 Pentru a putea utiliza sala de laser tag Laser Flash este necesară crearea unui cont de utilizator pe platforma online de gestiune a programărilor. Acest lucru se poate face:

 1. Online, la adresa www.utopicevents.ro

 2. Personal, la sediul Laser Flash, Cluj-Napoca str. B-dul 21 Decembrie 1989 , nr. 146

 3. Telefonic la nr. de telefon de pe site-ul www.utopicevents.ro și laserflash.ro

Art.11 Organizatorii de evenimente culturale, educative, sportive, zile de naștere, teambuilding-uri și alte tipuri de activități vor putea folosi spațiile disponibile din cadrul Laser Flash, în condițiile prezentului regulament, numai în urma efectuării unei rezervări, a semnării unui acord de desfășurare a evenimentului prin care sunt acceptate condițiile regulamentului și asumate responsabilitățile fiecărei părți. 

Art. 12 Sala de laser tag Laser Flash dispune de un Sistem de streaming video care permite susținătorilor sau părinților care nu pot ajunge fizic la sală să vizioneze în timp real atât “strategiile de luptă” ale fiecărei echipe, cât și “jucătorul” preferat. Sistemul de streaming video va fi disponibil atât la fața locului, adică în cafenea, dar și online. Accesul online la Sistemul de streaming video va fi atent monitorizat, controlat și restricționat, astfel încât după terminarea evenimentului se va încheia și perioada de vizionare a camerelor.

Art.13 În cazul în care se dorește o copie a jocului, aceasta va putea fi făcută doar în urma creării unui cont online pe platforma de rezervări și solicitarea expresă a acestui lucru.

Art.14 În cazul jocurilor de laser tag din timpul săptămânii, rezervările se fac pentru 15 minute. Orice întârziere a clienților se scade din timpul efectiv de joc.

Art.15 Rezervările se fac în limita orelor disponibile și cu minim 3 ore înainte.

Art.16 În cazul rezervărilor de grup, va exista un utilizator inițiator care va adăuga în programator toate datele necesare.

Art.17 În situația în care pentru ora următoare nu există rezervări, persoana/grupul mai poate folosi spațiul pentru încă o jumătate de oră, numai dacă astfel nu se depășește orarul de funcționare.

Art.18 Pentru confirmarea rezervării, utilizatorii vor primi o notificare prin e-mail.

Art.19 Dacă se dorește anularea programării, aceasta va fi posibilă cu cel puțin 2 ore înainte de ora la care este rezervată sala. Anularea se va putea face online, telefonic și personal, la sediu.

Art.20 Neprezentarea la ora stabilită sau întârzierea cu mai mult de 15 minute fără notificare prealabilă constituie neonorarea rezervării și atrage după sine restricționarea accesului utilizatorului/utilizatorilor respectivi la platforma de rezervări timp de 1 săptămână (prima abatere), 1 lună (a doua abatere), 6 luni (a treia abatere). În cazul unui comportament similar și după aplicarea acestor sancțiuni, accesul la platforma de rezervări se va restricționa definitiv.

Art.21 Rezervarea se face alegând data și ora din programator, certificându-se de asemenea faptul că utilizatorul a luat la cunoștință prezentul regulament și că este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a Sălii de laser si a echipamentelor.

Art.22 Organizatorii vor putea folosi propria recuzită și alte echipamente necesare desfășurării evenimentului doar cu acordul Laser Flash.

Art.23 Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul regulament, precum și regulile specifice de folosire a echipamentului de laser tag.

Art.24 Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul Laser Flash, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul regulament. Nerespectarea acestora poate să ducă la evacuarea din sală și la luarea măsurilor legale.

Art.25 Comportamentul agresiv, limbajul injurios la adresa personalului sau altor persoane prezente în spațiu, precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate agenților de pază, care vor evacua persoanele în cauză. În cazul în care întâmpină dificultăți în a îndeplini această sarcină, personalul de pază va alerta organele de ordine ale statului, competente în a soluționa astfel de situații.

Art.26 Utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și obiectelor prezente în sala de laser tag constituie o amenințare la integritatea fizică a respectivului utilizator, dar și a persoanelor din jur. Utilizatorii vor citi instrucțiunile de utilizare afișate și își asumă întreaga răspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a facilităților spațiului.

Art.27 Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, apă, încălzire, iluminat nocturn și alte instalații ale spațiului. Persoanele care totuși desfășoară astfel de acțiuni vor fi sancționate cu anularea rezervării, evacuarea din sala de laser tag și restricționarea accesului la platforma de rezervări pentru 6 luni. Dacă acțiunile întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, aducând instalațiile si echipamentele la starea inițială.

Art.28 Persoanele responsabile de distrugerea parțială sau totală a unor facilități ale sălii de laser tag Laser Flash survenită fie accidental, fie prin utilizare defectuoasă, neconformă cu instrucțiunile, vor fi nevoite să readucă respectivele bunuri la starea lor inițială sau să achite contravaloarea lor.

Art.29 Distrugerea deliberată a obiectelor din cadrul sălii de laser tag Laser Flash, vandalismul și alte acte de violență care produc daune vor fi semnalate de către angajații sălii de laser tag Laser Flash organelor de ordine competente pentru soluționare. Prejudiciile materiale ale unor astfel de fapte vor fi suportate de către persoanele care se fac vinovate.

Art.30 Dacă o înțelegere amiabilă cu persoanele vinovate nu este posibilă, Laser Flash își rezervă dreptul de a recupera prin toate mijloacele legale costurile integrale de reparație, readucere în stare de funcționare sau înlocuire a bunurilor distruse.

Art.31 Accesul autovehiculelor va fi permis doar în zonele special amenajate și rezervate pentru sala de laser tag Laser Flash.

Art.32 Participanții la jocul de laser tag sunt obligați să poarte echipament sportiv decent și curat, specific activităților desfășurate. Încălțămintea de stradă nu este permisă, iar în cazul în care nu există încălțăminte de sport curată, de schimb, purtarea botoșeilor de unică folosință este obligatorie.

Art.33  Copiii sub 8 ani nu pot utiliza echipamentele de laser tag fără acordul părinților.

Art.34  Echiparea/dezechiparea se va face în spațiul special amenajat prezent în sala de laser tag Laser Flash.

Art.35  Fumatul în incinta sălii de laser tag Laser Flash este interzis.

Art.36  Este interzis accesul în spatiu în stare de ebrietate.

Servirea mesei, a tortului, a băuturii, precum și a altor alimente se va face exclusiv în sala de cafenea.

Art.37  Participanții au obligația ca înainte de a părăsi sala de laser tag Laser Flash, să restituie eventualele bunuri primite spre utilizare: chei vestiar, chei dușuri, etc. Însușirea oricăror bunuri constituie furt și va fi declarat organelor competente pentru cercetare.

Art.38  Perimetrul sălii de laser tag Laser Flash este supravegheat video.

Art.39 Administratorul sau angajații Laser Flash nu sunt responsabili sub nici o formă pentru accidentările și rănirile ce se pot întâmpla ca urmare a folosirii echipamentului de laser tag, a instalatiilor sau ca urmare a prezenței în sala de laser tag Laser Flash.

Contactul fizic nu e permis: jocul laser tag se bazează pe „împușcarea” adversarului cu o armă cu laser, nu pe bruscări, împinsături sau alte tipuri de agresiune fizică. Poți foarte ușor să-l scoți din joc pe adversar de la 10-20 de metri distanță, nu trebuie să te apropii oricum de el. Nu este permis să ai orice comportament care să poată să rănească partenerii de joc. De exemplu, nu e permis să se arunce după aceștia cu mobilierul din arenă sau cu alte obiecte, sau să se ia echipamentul celorlalți jucători. Ca în orice joc, e important să-ți respecți partenerii de joc.

Art.40 În cazul în care credeți că starea de sănătate a copilului/persoanei nu permite desfășurarea în condiții normale sau există circumstanțe deranjante pentru alți participanți, vă rugăm să nu lăsați copilul/persoana să participe la eveniment (…)

 Utilizatorii garantează că se află în condiție medicală bună și sunt apți pentru desfășurarea de exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranța, confortul sau condiția lor fizică. Administrația nu este responsabilă pentru accidentări cauzate de condiția fizică a utilizatorilor.

Art.41 Laser Flash nu este răspunzătoare pentru obiectele lăsate, uitate sau pierdute în incinta sa.

Art.42  Accesul minorilor în spațiul Laser Flash este permis doar în prezența unui adult care își va asuma responsabilitatea pentru integritatea fizică și comportamentul respectivilor minori.

Rugăm însoțitorii să rămână în zona părinților și să nu deranjeze colegii noștri în timpul evenimentului!

Art.43 Jocul de laser tag nu presupune asigurarea unui echipament de protecție suplimentar, dar utilizatorii sunt responsabili de integritatea fizică a lor și a minorilor care îi însoțesc și se vor asigura de purtarea echipamentelor de protecție (căști, cotiere, genunchiere, etc) în cazul în care consideră necesar acest lucru.

Art.44  Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările legislației incidente în materie.

Art.45  Prezentul regulament poate fi modificat/actualizat de către Laser Flash.

Art.46  Prezentul regulament este disponibil pe site-ul oficial al Laser Flash și este afișat la sediul Laser Flash, fiind obligatoriu pentru toți utilizatorii.

Art.47 Laser Flash își rezervă dreptul de a modifica orarul de funcționare al biroului administrativ, precum și orarul rezervărilor, în funcție de evenimentele găzduite sau sărbătorile legale.